TOMBOR MAG FAKFAK
semuel hegemur, SE. MM

TOMBOR MAG FAKFAK

Menjadi sebuah Tradisi sejak leluhur hingga kini di Kabupaten Fakfak  yang masih terus dijaga dan di pelihara Acara ini disebut " Tombor Magi " atau dengan kata lain di sebut Tombor adalah Perempuan/ gadis ,"magi adalah bahasa. Yang berhubungan dengan acara peminangan maupun penyelesaian Mas kawin  dari pihak laki laki kepada perempuan tetap di sebut sebagai acara "tombor mag"